Reglament

REGLAMENT DE LA 3ª CURSA I PEDALADA BTT L’ARBOÇ

Article 1: CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

· Per poder participar a la 3ª Cursa i Pedalada BTT l’Arboç 2022 s’ha d’estar inscrit i la persona inscrita recomanem que tingui com a mínim 14 anys per fer la Pedalada i 16 anys per la cursa 37KM.

El pare/mare o tutor legal haurà de signar una autorització de participació pels menors d’edat.  L’organització avisa de les edats que creiem recomanables per a cada circuit i que el pare/mare o tutor legal és l’únic responsable de la participació del menor que té a càrrec a la 3ª Cursa i Pedalada BTT l’Arboç 2022.

· És condició indispensable l’acceptació del present reglament per a participar a la prova.

· L’ús del casc és OBLIGATORI en tot el recorregut dels 2 circuits. No portar el casc serà motiu de desqualificació.

· Si algun corredor/a de la cursa 37Km in situ decideix fer una volta en comptes de dos, ha d’avisar al voluntari per prendre nota del dorsal i descalificar-lo de la cursa.

· Informem que hi han punts de control de pas dels corredors, on el controlador apuntarà els dorsals de tots els ciclistes quan passin pel seu punt. Els punts estan escollits tàcticament per l’organització. Si algun corredor dels guanyadors no ha passat per tots els punts de control, serà motiu de desqualificació.

· És obligatori recollir el dorsal per participar a la Cursa  i tenir dret a avituallaments i serveis que ofereixi l’organització.

· La Cursa i Pedalada està limitada a 200 participants entre les dos modalitats.

· L’organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament. Qualsevol cas que es presenti no previst en aquest reglament, serà resolt pel comitè organitzador.

 

Article 2: RECORREGUTS.

 1. Hi ha 2 circuits. Un de 19KM i un altre de 37KM.
 2. Els tracks han estat prèviament penjats a la web d’athletic events i a les xarxes socials de la pàgina BTT l’Arboç.

                   

                    TRACK 2022

Track pedalada 19 km: ( de dificultat tècnica mitjana )

 •  

 

Track cursa 37km: ( dos voltes al circuit de la pedalada )

 •  

 

c. IMPORTANT: Cap dels 2 circuits té la circulació de vehicles a motor restringida, per tant, és responsabilitat dels participants fer ús de les normes del codi de circulació en tot moment. L’organització ha previst voluntaris per més de 40 punts del circuit per vetllar per la seguretat dels ciclistes.

d. PUNTS DE CONTROL: l’organització es reserva el dret de col·locar controls de pas on ho cregui necessari, sense comunicar als participants ni la quantitat ni la posició d’aquests controls.

e. L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut i fer les modificacions que cregui necessàries, així com la suspensió de la prova si per causes de força major no es pot dur a terme, o modificacions del contingut de la bossa del corredor.

 

Article 3. HORARIS.

El Poliesportiu Municipal de l’Arboç serà el Punt de Recollida de Dorsals, entrega de bosses del corredor, realització de les últimes inscripcions presencials.

 

RECOLLIDA DE DORSALS I ÚLTIMES INSCRIPIONS PRESENCIALS
- Dissabte dia 10 de les 17:00h a les 20:30h ( recomanem venir dissabte )

- Diumenge de les 07:45ha les 09:00h. NO ENTREGAREM DORSALS A PARTIR DE LES 09:00h.

Realitzarem inscripcions presencials en els horaris anteriorment descrits. En cas que quedin dorsals disponibles realitzarem també inscripcions el mateix dia de la cursa fins exhaurir-los. NO REALITZAREM INSCRIPCIONS MÉS TARD DE LES 09:00h del mateix diumenge!!! La nit del dissabte informarem quants dorsals queden pel mateix dia la prova. L’elecció de la talla de samarreta pels inscrits d’última hora anirà en funció de l’stock disponible en aquell moment. SEGUEIX-NOS AL FACEBOOK BTT L’ARBOÇ ( @BTTlarboc ). Aquí informarem dels dorsals disponibles.

 

SORTIDA DE LA CURSA:

 • A les 09:30h primer sortiran les bicicletes elèctriques.
 • A les 09:40h sortida conjunta de la resta de participants. Sortida conjunta de la cursa 37km i la pedalada 19km.

 

IMPORTANT: la sortida és controlada, neutralitzada per la Policia Local fins deixar la N-340 AL PUNT KILOMÈTRIC 1,5KM. Un cop els llums de la Policia Local s’apaguin QUAN PASSEU L’ARC DE SORTIDA, serà el moment d’inici real de la competició.


 

TEMPS MÀXIM PER A REALITZAR LA PROVA: 3 hores i 30 minuts. Passat aquest temps, els voluntaris tornaran ja al punt de sortida, donant per finalitzada la cursa. A partir d’aquest moment la responsabilitat total és del ciclista.

 

Article 4. RETIRADES I EMERGÈNCIES.

a. Els participants hauran d’alertar al punt de control o avituallament més proper qualsevol tipus d’accident.

b. Si un participant es fa mal o es troba indisposat, els altres participants estan obligats a socorre’l i ajudar-lo.

c. Es recomanable tenir el telèfon de l’organització 640556351  memoritzat al mòbil per qualsevol incidència durant la CURSA. 

d. ÉS OBLIGATORI TRUCAR AL 640556351 PER ACTIVAR LA CADENA DE SOCORS I A POSTEORI SE US INFORMARÀ A QUINS CENTRES MÈDICS PODEU ANAR A SER ATESOS I CONCERTATS PER L’ASSEGURANÇA DE LA CURSA. En cas que un corredor vagi a un centre mèdic per compta pròpia sense avisar a l’organització trucant al 640556351, la despesa anirà a càrrec del participant. L’assegurança de la cursa té concertats uns centres mèdics propers específics i SEMPRE S’HA D’ANAR AMB UN PARTE D’ACCIDENTS QUE FACILITA L’ORGANITZACIÓ UN COP S’AVISA I S’ALERTA I S’ACTIVA L’ATENCIÓ MÈDICA.

e. En cas d’emergència en zones on no hi ha cobertura o un cas molt greu, trucar directament al 112 i després avisar a l’organització.

 

Article 5. DESQUALIFICACIONS.

- No socórrer a un participant que ho necessiti, serà motiu de desqualificació.

- No preservar el medi natural, llençant-hi escombraries o ocasionant desperfectes voluntaris serà motiu de desqualificació.

- No passar pels punts de control, serà motiu de desqualificació.

 

Article 6. ASSEGURANÇA.

a. L’organització, declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants o els seus acompanyants puguin patir i/o ocasionar abans, durant i després de la cursa.

b. Segons la legislació vigent, l’organització tindrà una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents pel dia de la prova i uns serveis mèdics a disposició dels participants.

 

Article 7. TROFEUS I PREMIS.

 • Trofeu als 3 primers classificats i les 3 primeres classificades de la general, de les dos modalitats de 37km.
 • La pedalada és una prova NO competitiva. No es faran entrega de trofeus.
 • Trofeus pels corredors locals: trofeu als 3 primers classificats i les 3 primeres classificades locals, per la prova de 37km btt i prova 37km e-bike. Els premis locals són acumulatius.  

 

 • Modalitat 37km BTT i 37km e-bike:

Trofeu pels 3 primers classificats de la general del circuit de 33km, independentment de si és home o dona.

Trofeu als 3 primers classificats locals, modalitat BTT 37km i modalitat e-bike 37Km portin e-bike. Aquestos són acumulatius.

 

 • Trofeus pel 1r de categoria: M/F SUB16, M/F SUB21, M/F SÉNIOR, M30/F30, M40/F40, M50/F50, M60/F60. Únicament rebran trofeu per categoria a la modalitat de BTT 37Km. Aquest trofeus són per edat i NO per any de naixement.

 

Article 8. DRETS D’IMATGE.

a. Els participants, cedeixen de manera expressa a l’organització, sense límit temporal, el dret a reproduir la seva imatge en qualsevol tipus de reportatge o fotografia.

b. Les dades de cada participant seran incorporades a un fitxer del Club Esportiu l’Arboç, entitat que porta tota la gestió de la cursa, col.laborant en l’organització de l’esdeveniment, creat amb la finalitat d’informar sobre l’organització d’activitats esportives i/o enviament d’informació.

c. Els participants apareixeran en un llistat públic, on només apareixerà el seu nom, cognoms i club al que pertanyen si s’escau.