Reglament

Article 1

Cursa 13 kms desnivell +290 i caminada 9’5 kms desnivell +200, Perafort i Puigdelfí Data : 11-06-2023.

Sortida Cursa 8:30, Caminada 8:35 hores.

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb cadira de rodes, cadira de nens, patins o similars i tampoc amb animals de companya.

El termini per poder fer efectiva la inscripció serà el dimecres 7 de juny a les 00:00 hores, no s’acceptaran inscripcions després d’aquesta data. El límit d’inscrits serà de 400 en les dues modalitats.

L’edat mínima per participar a la cursa de 16 anys i 12 a la caminada amb acompanyant . En cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i d'una assegurança d'accidents esportiu segons la legislació vigent.

El temps màxim per completar el recorregut de la caminada serà de 2 hores i 30minuts i 1h 45 minuts la trail.

Article 2

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a: Athletic Events , Ptge. Xavier Montsalvatge 9 b , local 2. http://www.athleticevents.net

informació:

info.athleticevents@gmail.com www.perafort.com

Preus i terminis publicats a la web.

Solament es retornarà el preu de la inscripció cas de baixa mèdica prèvia comunicació a la organització.

Recollida de dorsals:

Athletic Events, Pg. Xavier Montsalvatge 9B, L2 Tarragona.

Divendres  9  de juny  en horari de:

Matí de 10:30 a 13:15.

Tarda de 17:15 a 19:15.

Casal Municipal de Perafort, Carrer de Joan Palau 1. Perafort.

Dissabte 10 de juny  en horari de: 17:00 a 21:00.

Escola bressol Mar Blava, Avinguda. Catalunya 0 Perafort.

El mateix dia de la cursa en horari de 7:15 a 8:15. Entrega de premis a les 11:00.

Article 3

El pitral ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la cursa o fer la caminada sense pitral.

El cronometratge a la trail es porta a terme mitjançant un sistema de dorsal/xip de Athletic Events, enregistrant el temps de sortida i d'arribada. La caminada porta dorsal, no porta xip i no es registrarà el temps. El dorsal/xipno és reutilitzable , s’haurà de lliurar al punt d'arribada per facilitar la recollida selectiva del mateix.

L’atleta és responsable del seu dorsal / xip, i en cas de pèrdua abans de la cursa haurà de pagar un import de 3 € . L’ús incorrecte del dorsal / xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El temps de la cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal / xip assignat i no ha estat manipulat incorrectament.

Article 4

El recorregut del circuit esta degudament senyalitzat. Hi haurà avituallaments trail km 6´5, caminada km 5´5 i a l'arribada.

Els participants disposaran de pàrquing habilitat, servei de dutxes i piscina. Hi haurà servei de guarda-roba, per els participants.

La prova compta amb servei d’ambulància.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

Article 5

Premis i categories (masculines i femenines ) :

* SUB 23 - 16-23

* SÈNIOR - 24-39

*VETERÀ :  40-49

*MÀSTER : 50 I MAJORS

*3 primers/as general

* 1er/era cada categoria

*1er/era local

*Socis  A.E. Perafort Bike es consideren local

Premis no acumulatius.

*Període preinscripció:

            -3/04-16/04: 12€

            -17/04-30/04: 15€

             -1/05-7/06: 17 €

Article 6

Les classificacions de la cursa es publicaran a la web: http://www.athleticevents.net el més aviat possible.

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s’haurà d’adjuntar la quantitat de 40 €. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que la esmenta’t comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest procés podrà ésser desqualificat.

Article 7

Desqualificacions:

La organització i el responsable tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. 2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que doblegui o manipuli el dorsal incorrectament.

4.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 8

La organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

En cas de suspensió de la cursa per causes climatològiques o per causa de força major aliena a l' organització, es lliurarà la bossa-regal als participants però no es retornarà el preu de la inscripció.

Article 9. PROTECCIÓ DE DADES.

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informen que: