Reglament

Reglament

22a COPA NADAL 26-12-2023

III Memorial Antoni Duran

26 desembre 2023

  1. PARTICIPACIÓ
  2. INSCRIPCIONS
  3. SORTIDA I RECORREGUT
  4. INDUMENTÀRIA
  5. ORGANITZACIÓ
  6. PREMIS I CLASSIFICACIONS
  7. SEGURETAT
  8. DADES PERSONALS

 

26 desembre 2023

1.PARTICIPACIÓ

La 22a COPA NADAL - IiI MEMORIAL ANTONI DURAN es durà a terme el dimarts 26 de desembre de 2023. Poden prendre-hi part totes les persones que així ho desitgin, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.

Cada participant, pren part a la prova sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-la. En cadascuna de les modalitats, és obligatori participar de manera INDIVIDUAL. L'organització disposarà d'una pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil segons la legislació vigent.

Tothom nedarà la mateixa prova, i hi haurà dues categories: categoria de nedadors i nedadores federades, i categoria popular.

Requisits de participació i llicències/assegurances atenent a les proves:

Els/les nedadors/es han d’haver nascut a partir del 2011. Els i les participants d’entre 12 i 18 anys (2005 - 2011) hauran de tenir Llicència de la Federació Catalana de Natació, i hauran d’acompanyar la inscripció amb l'autorització de la mare/pare/tutora/tutor.

CATEGORIES

CATEGORIES

EDAT

   Alevina

2011 - 2012

12 - 13 anys

Infantil

2009 - 2010

14 - 15 anys

Júnior

2006 - 2007 - 2008

16 - 17 - 18 anys

Absoluta

2005 - 1995

19 - 29 anys

Màster A

1994 - 1985

+ 30 anys

Màster B

1984 - 1975

+ 40 anys

Màster C

1974 - 1965

+ 50 anys

Màster D

1964 i anteriors

+ 60 anys

Obligacions dels i les participants:

Les persones menors de 18 anys hauran de lliurar l'autorització signada dels seus tutors/es legals en el moment de fer el marcatge abans de la sortida

Cada nedador/nedadora es fa responsable del seu estat físic abans de començar la prova i accepta participar sota la seva responsabilitat. En casos de malaltia i/o discapacitat ha de comunicar-ho a l’organització. Aquesta es reserva el dret de permetre la participació del nedador/a

Cada participant disculpa de tota responsabilitat al CN Tàrraco, a la Federació Catalana de Natació i qualsevol altra persona física o jurídica que participi en l'organització d'aquesta travessia

La inscripció és personal i intransferible, ja que el fet d'inscriure's implica l'acceptació de les normes de seguretat i responsabilitat de la travessia

En cas de pèrdua d'objectes personals dels nedadors i nedadores, l’organització no es fa responsable. Per tal d'evitar-ho, demanem no deixar objectes de valor a les bosses del guarda-roba

2.INSCRIPCIONS

Els preus d’inscripció és de:

14 novembre - 4 desembre: Federats/des 8€ - No federats/des 10€ 5 - 20 desembre: Federats/des 10€ - No federats/des 12€

La inscripció inclou el casquet de la travessia, la xocolatada i la medalla

No es retornaran els diners en cas de cancel·lació

3.SORTIDA I RECORREGUT

La sortida serà donada pel/la jutge de sortida, qui indicarà l’itinerari i el lloc d’arribada, així com les instruccions que cregui convenients. Hi haurà tantes sortides com es creguin necessàries, en funció del nombre de participants. Aquestes, seran en sèries de 15 nedadors/es aproximadament.

Tant la sortida com l’arribada es realitzaran a les Escales Reials del Moll de Costa de Tarragona. El recorregut de la prova és de 200 metres.

09.30h         Assignació de dorsals

10.20h         Briefing de la prova

10.30h         Inici de la prova

11.00h         Xocolatada pels i les participants

11.15h         Lliurament de premis

La sortida i l’arribada es realitzaran a les Escales Reials del Moll de Costa de Tarragona, i la travessia tindrà una distància de 200 metres. Constarà, doncs, d’anar a la boia de gir i tornar.

4.INDUMENTÀRIA

Tot els requisits relatius als banyadors i la resta d’indumentària són els que es recullen al reglament d’Aigües Obertes de la Federació Catalana de Natació, més concretament al punt NAO 3.48 i a l’Annex 1. Els punts més importants es transcriuen a continuació:

Tots els nedadors/es s'han d’arreglar les ungles de mans i peus i no poden portar cap joia, inclosos rellotges

La indumentària de tots els i les competidores (banyador, casquet i ulleres) seran de bon gust moral i adequada a la disciplina esportiva individual, i no durà cap símbol que pugui ser considerat ofensiu

Els banyadors no han de ser transparents. Es permet portar dos (2) casquets de bany

Tots els banyadors utilitzats en competicions organitzades per la FCN hauran de ser aprovats per la FINA

En les competicions de natació en piscina i aigües obertes, l’esportista haurà d’utilitzar un sol banyador, que podrà ser d’una o dues (2) peces. Cap element addicional, com cintes (terapèutiques) en els braços i cames, podrà ser considerat part del banyador. Tots els banyadors (incloent els tèrmics per aigües obertes) han de complir els requisits establerts en aquesta normativa i en el document FRSA

No es podrà nedar, tampoc, amb vestits de triatló

Els i les jutges revisaran els incompliments amb la normativa abans de la sortida i notificaran totes les infraccions, en cas que el nedador o nedadora no obeeixi les indicacions dels jutges, serà desqualificat.

La COPA NADAL és una prova curta on es neda, tradicionalment, SENSE VESTIT DE NEOPRÈ.

5.ORGANITZACIÓ

Organitza el Club Natació Tàrraco, amb la col·laboració del Reial Club Nàutic de Tarragona i el Port Tàrraco. En cas de qualsevol dubte, es poden dirigir per correu electrònic a aiguesobertes@cntarraco.cat

La inscripció en aquesta travessia suposa la total acceptació de les normes establertes per l’organització

L’organització   es    reserva    el    dret    de    modificar    aquestes    normes    pel    bon funcionament de la competició

El Club Natació Tàrraco, el Reial Club Nàutic de Tarragona i el Port Tàrraco no es fan responsables dels accidents que puguin ocórrer als participants que no posseeixin la capacitat necessària per a efectuar la Travessia. En seran responsables els clubs corresponents

El fet d’inscriure’s en aquesta prova, implica el compliment i l’acceptació de tots i cadascun dels punts d’aquest reglament.

6.PREMIS I CLASSIFICACIONS

La classificació d’arribada de la 22a Copa Nadal - III Memorial Antoni Duran la porten a terme els membres del jurat nomenats pel Comitè Català d’Àrbitres de la Federació Catalana de Natació. Qualsevol reclamació s’ha de fer mitjançant un escrit adreçat al/la jutge àrbitre de la prova, en el termini de mitja hora després d’haver-se tancat el control, i d’acord amb allò que estableixen els reglaments de la FCN. Les decisions del jurat en resoldre les reclamacions són inapel·lables. De forma subsidiària, i en tot allò que no estigui previst per aquest reglament, s’apliquen les decisions reglamentàries de la FCN.

Tindran trofeu:

1a, 2a i 3a nedadora general 1r, 2n i 3r nedador general

Dona més gran que finalitzi la prova Home més gran que finalizi la prova

El lliurament de trofeus s’efectuarà a les 11.15 hores aproximadament quan el comitè d’àrbitres hagi revisat i validat tot els resultats

Els nedadors i les nedadores que participin sense llicència de la FCN (i per tant, nedin amb l’assegurança de dia) no constaran a la classificació oficial de la Federació Catalana de Natació.

7.SEGURETAT

a)Mesures de seguretat

En un primer arc de seguretat trobarem dos caiacs i SUP’s que desenvolupen la tasca de pilotatge i guia dels nedadors i les nedadores

En un segon arc de seguretat trobarem l’embarcació a motor, realitzant tasques de pilotatge, seguiment, avituallament, rescat i evacuació amb servei de socorrisme

En un tercer nivell de seguretat trobarem els equips de terra, que ens poden facilitar atenció de Primers Auxilis o el trasllat a un centre hospitalari

Està prohibit acompanyar de forma particular als nedadors i nedadores durant el trajecte de la prova. També està prohibit l’estacionament d’embarcacions alienes a l’organització, en el recinte de la prova. Així com circular per l’itinerari degudament senyalitzat per l’organització

Si algun club volgués acompanyar els seus nedadors amb una embarcació, ho hauria de comunicar prèviament a l’organització

b)Comitè Tècnic de Seguretat

El Comitè Tècnic de Seguretat és el responsable en la presa de decisions que afectin a la seguretat de l'esdeveniment, autoritzant-lo, realitzant canvis de recorregut o decretant- ne la suspensió.

El Comitè Tècnic de Seguretat ha d’avaluar les condicions climatològiques i de seguretat de la zona en el moment que es realitzi la prova, així com les mesures de seguretat que envolten l'esdeveniment.

Definim un Protocol de Celebració – Cancel·lació de la prova genèric, flexible a les circumstàncies associades al moment que es dugui a terme l'esdeveniment: el vent, l'alçada de les onades, la temperatura de l'aigua i el mar de fons són les 4 variables climatològiques principals que es tindran en compte. Es considerarà en un segon terme les previsions meteorològiques i la seva afectació en el transcurs de l'esdeveniment.

També es tindran en compte els mitjans de seguretat i pilotatge associats. Els factors, entre d'altres, seran el nombre de caiacs, la preparació dels caiaquistes, el nombre d'embarcacions i els mitjans de rescat i evacuació.

Com a guia genèrica tindrem en compte el següent barem, segons el vent:

Vent entre força 0 i 3, l'esdeveniment es desenvoluparà amb normalitat

Vent entre força 4 i 5, el Comitè Tècnic de Seguretat decidirà el desenvolupament normal, la celebració en un dels recorreguts alternatius o la cancel·lació

Vent a partir de força 6, l'esdeveniment es cancel·larà per garantir la pròpia seguretat de nedadors i caiaquistes

Queden per sobre de qualsevol decisió de l’Organització els avisos de Protecció Civil i els serveis d'emergència.

c)Obligació de no continuar la travessia

L’Organització es reserva el dret d’obligar a no continuar la prova a qualsevol dels participants per garantir la seva seguretat. A continuació s’exposen alguns casos en els quals els membres de la Organització han de posar fi a la travessia, obligant a pujar als participants a una embarcació de suport:

Empitjorament de les condicions climatològiques o de l'estat de la mar que posin en perill els participants de la travessia.

Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat al participant.

Nedadors que no segueixin les indicacions de seguretat de l’organització, així com nedadors que estiguin per fora dels límits de seguretat delimitats pel primer arc de seguretat, caiacs, exposant-se als riscos del trànsit marítim.

Quan el nedador faci el senyal de socors, aixecant un o dos braços.

d)Assegurança

L’organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una altra d'accidents tal i com marca la legislació vigent, de manera que tots els participants estaran coberts.

8.DADES PERSONALS

En compliment de la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, LOPD i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; el Club Natació Tàrraco, informa, i el participant accepta, que totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè, mitjançant els formularis corresponents, s’incorporen a un fitxer automàtic de caràcter personal, del qual n’és responsable el CN Tàrraco. Els objectius de la creació d’aquest fitxer, que es tracta de forma confidencial, són els següents:

Administrar la participació a l' esdeveniment.

Gestionar la informació procedent de la prova, especialment el temps, les fotografies i els vídeos

Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retroalimentar l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar la cursa.

Promocionar o publicitar les activitats, els serveis i els articles que ofereixin les entitats col·laboradores del Club Natació Tàrraco, així com els patrocinadors de l'esdeveniment.

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, el participant autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor del CN Tàrraco.

En qualsevol cas, el participant pot revocar, en qualsevol moment, el consentiment que hagi donat i executar el dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició mitjançant una comunicació per correu electrònic a aiguesobertes@cntarraco.cat

Autorització d'ús d'imatges

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Club Natació Tàrraco ha de demanar el consentiment als esportistes o als tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies en què hi siguin clarament identificables.

Els esportistes o els tutors legals dels menors d’edat accepten, amb la formalització de la inscripció a l'esdeveniment, que la seva imatge o la del menor pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades pel CN Tàrraco.

I concretament: a) pàgines web, b) filmacions destinades a difusió pública, c) fotografies per a revistes o publicacions i d)presentacions digitals.

CN TÀRRACO     ·    Passeig Torroja, 86     ·    43007 Tarragona     ·    977 232 084