Reglament

Article 1 El dimecres 1 de novembre de 2023 se celebrarà la 1a MARXA ALTAFULLA – COSTA TÀRRACO.

Article 2 La prova unirà en una caminada no competitiva els termes municipals d'Altafulla, La Riera de Gaià i Tarragona. La sortida dels/les participants es farà a les 8:30 h del matí i tindran un marge de 7'00 h per completar els 24 km. de què consta el recorregut. S'establiran diferents controls de pas per a certificar al final del trajecte que els participants l'han completat en la seva totalitat. Els controls coincidiran amb diferents avituallaments, quatre en total. Els i les participants comptaran d'un temps mínim i un màxim per a passar pels diferents controls. Així està calculat que els controls de pas s'obriran per als participants que portin una velocitat mitjana de 6 km/h. i es tancaran quan ho facin els que portin un ritme de 3'5 km/h. Al final del recorregut tots i totes les participants podran gaudir d'una calçotada i botifarrada popular.

Article 3 Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distincions, sempre que s'hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No està permesa la participació en bicicleta, cadira de nens o animals de companyia. L'edat mínima per participar és de 16 anys. En cas de menors, és necessària l'autorització expressa del pare/mare o tutor/a. Cada participant pren part a la marxa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. L'organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

Article 4 El dorsal es lliurarà el dilluns 30 d'octubre a la botiga Athleticevents – Tarragona (Pg. Xavier Montsalvatge 9B,L2. FAÇANA, 43004 A RIO FRANCOLÍ) de 10:30 h a 13:15 h i de 17:15 h fins a les 20:00 h, el dimarts 31 d'octubre entre les 18:00 h i les 20:00 h al Centre d'Entitats del Parc del Comunidó d´Altafulla i el dimecres 1 de novembre a partir de les 7:00 h fins a les 8:15 h al mateix lloc.

Article 5 Termini i preus d'inscripcions:

Marxa i calçotada: Fins al 20/10/2023 .......................... 30 €

Del 21/10/2023 al 27/10/2023....................................... 33 €

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció. Les inscripcions es podran efectuar Presencialment a: Athleticevents – Tarragona (Pg. Xavier Montsalvatge 9B,L2. FAÇANA, 43004 A RIO FRANCOLÍ) Per internet a: http://www.athleticevents.net informació: info@athleticevents.net Les inscripcions es tanquen el divendres 27 d'octubre a les 24:00 hores o en arribar als 300 inscrits. 

Article 6 El pitral ha d'anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible. En cap cas es permetrà fer la marxa sense pitral. El recorregut del circuit estarà degudament senyalitzats.

Article 7 L'organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la marxa. És obligatori que els participants portin telèfon mòbil per a poder informar de qualsevol incidència o accident que es pugui produir al llarg del recorregut.

Article 8 Desqualificacions:

El servei mèdic de la prova i el director tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol participant que manifesti un mal estat físic.

2.- Tot participant que no realitzi el recorregut complet.

3.- La persona que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament.

4.- El participant que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l'organització al marge del que està estipulat a l'article 9 d'aquest reglament.

Article 9 En cas que la prova s'hagi de suspendre per causes meteorològiques o de força major aliena a l'organització, no es reemborsarà la inscripció. Es farà entrega de la bossa del participant i es farà la calçotada en un espai condicionat per l'organització. En cas que no sigui possible fer calçotada per manca de matèria primera, aquesta serà substituïda per “Arròs de closca” (paella).

Article 10 L'organització, no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació. Els participants en la marxa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació en l'esdeveniment. Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense que tinguin dret a rebre cap compensació econòmica. El participant, pel sol fet de formalitzar la inscripció accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.