Reglamento

3a NOCTURNA TRAIL CALAFELL

Reglament 2024
1.- L’Ajuntament de Calafell amb la col·laboració del C.E. Trail Roadrunners Calafell
organitzen la tercera cursa i caminada nocturna de muntanya el dia 11 de maig de 2024
"NOCTURNA TRAIL CALAFELL".

2.- La sortida de la cursa serà a les 20:30 h a la pista d’atletisme del Parc del Vilarenc
de Calafell. La sortida de la caminada serà a les 20:35 h també a la mateixa pista.
Iniciarem la caminada un cop hagin sortit els corredors i corredores.

3.-Autorització a menors tutor tutora legal :

 En el cas de menors el tutor o tutora legal haurà d'autoritzar  expressament el menor en el camp obligatori del formulari d'inscripció i indicar el nom, cognoms i d.n.i. de l'adult que autoritza. 

4.- La distància de la CURSA és de 14 km amb un desnivell acumulat aproximat de

280+ i disposarà de dos avituallaments punt km 5 i 10,5 (sòlid/líquid). Serà puntuable
per la Lliga Tarragona Trail i per la Lliga Gran Penedès.

5.- ALHORA DE FER LA INSCRIPCIÓ: Aquells corredors que vulguin participar en una
de les dues lligues (bé la Lliga Tarragona Trail o la Lliga Gran Penedès) hauran de
marcar la corresponent casella habilitada per a la corresponent lliga. IMPORTANT!!
recordar que, en cas que el participant ho volgués fer en totes dues lligues, serà
imprescindible marcar ambdues caselles (la de cadascuna de les lligues), per tal que es
pugui adherir a les dues opcions.

6.- La distància de la CAMINADA és de 9 km amb un desnivell acumulat aproximat de
100+ i disposarà d’un avituallament el punt Km 5 (sòlid/líquid). NO COMPETITIVA

Recordem que cal dur per l’avituallament líquid recipients personals (bidons o
vasos tous).

7.- EL recorregut estarà degudament senyalitzat, tancat al trànsit de vehicles, i
controlats pelsvoluntaris de l'organització.

8.- Inscripcions limitades a 350 participants; 200 participants per la cursa i 150
participants per la caminada.
 En el preu d'inscripció  hi està inclosa una assegurança d'accidents per a cada participant, servei d'ambulància, el cronometratge amb dorsal i xip incorporat per la Trail , l’obsequi de la cursa, un tiquet per entrepà i beguda a l’arribada a part dels avituallaments corresponents en el recorregut de la cursa i servei de dutxes.

9.- És obligatori portar col·locat el dorsal al pit i ben visible ja que portarà el xip
incorporat i controlarà el vostre temps. És obligatori l’ús de un frontal lluminós.
10.- Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l'import de la mateixa si la no
participació del'atleta és per causes no imputables a l'organització.

11.- La inscripció de la cursa es pot fer a través de la web:
https://www.athleticevents.net/cursa/3a-nocturna-trail-calafell-448
Les inscripcions es tancaran el dijous 08.05 a les 20 h o en arribar el topall dels inscrits.
12.- La recollida del dorsal i la bossa del corredor es farà a la Regidoria d'Esports
(Avda.Vilarenc 2 ), els dies següents :
 Divendres 10-05  de 17:00 h a 19:00 h.
 Dissabte 11-05 de 10:00 h. a 13:00 h.
 Dissabte 11-05 a la zona de sortida de 18:00 h fins a les 20:00 h.
En cas que fos necessari l'organització habilitarà un altre dia per fer el lliurament.

13.- Es garanteix la talla de samarreta demanada pels inscrits fins el 25 d’abril a les
20:00 h.
Talla samarreta unisex:
                     T.S 48x69    T.2XL 60x74
T.8 38x55     T.M 51X71    T.3XL 63x75
T.12 42x60    T.L 54x72
T.16 46x65    T.XL 57x73
14.- El fet de no recollir el dorsal en els terminis establerts significa la renúncia als
mateixos.

15.- CATEGORIES I PREMIS:
Les categories vindran definides per any de naixement.
 SUB-21: 2010 al 2004 (Menors de 18 amb autorització)
 ABSOLUTA: 2003 al 1985
 VETERÀ: 1984 al 1975
 MÀSTER: 1974 a 1965
 MÀSTER PLUS: 1964 aquest inclòs
Els premis NO són acumulables.
 GENERAL MASCULÍ (1r, 2n, 3r)
 GENERAL FEMENÍ (1a, 2a, 3a)
 PRIMERS CLASSIFICATS PER CADA CATEGORIA (masculí i femení)
 PRIMER LOCAL (masculí i femení)
 PREMI A L’EQUIP MÉS NOMBRÓS (Cada corredor haurà d’especificar a la
inscripció el nom del club al que pertany)

CONTROL i SEGURETAT DE LA CURSA:
16.- Els participants només podran fer la cursa corrent (excepte la caminada), el temps
de tall fins el km5 (1r avituallament) serà de 45 minuts i el temps de tall des de el km5
fins el km10,5 (2n avituallament) serà d’1 hora. L’organització es reserva el dret de
retirar el xip del dorsal en cas que aquest temps no es compleixi.
No es podrà participar a la cursa amb patins, patinets, bicicletes o altres aparells amb
rodes.
17.- Per la seguretat de tots els participants a la Nocturna Trail Calafell no serà permesa
l’assistència amb animals de companyia.
18.- Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats
per l'organització.
19.- L’organització NO es fa responsable dels danys morals, materials o físics que
puguin causar o causar-ne els participants i els espectadors durant la cursa. Els
participants que hagin tramitat correctament la seva inscripció estaran coberts per una

assegurança d'accidents, des del moment de l'inici de la prova fins la finalització de la
mateixa.
20.- Les persones que hi participin permeten explícitament que el seu nom, cognom,
sexe i any de naixement es publiquin a les llistes d’inscrits, i també a la de resultats si
acaben la cursa, seguint la normativa establerta. Així mateix, accepten també la
possibilitat d’aparèixeren reportatges fotogràfics i audiovisuals.

21.- Tot participant és conscient de la capacitat física necessària per competir en
l’esdeveniment i accepta que és l’únic responsable de les seves accions i que
l’organització, els seus directors, empleats, agents, afiliats, patrocinadors i assessors
mèdics, no són responsables de cap lesió o malaltia que pogués patir com a
conseqüència de la seva participació en l’esdeveniment.

22.- La inscripció en aquesta competició IMPLICA la TOTAL acceptació d’aquest
reglament. Si no es diu el contrari les seves dades e imatges de la cursa podran ser
utilitzats per l’Organització i els seus patrocinadors a fi d’enviar-los informació sobre
les seves activitats i o productes segons estableix la legislació vigent. Per l’exercici dels
seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com per revocar el
consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, podrà dirigir-se
per escrit juntament amb una copia del DNI a l’organització de la cursa mitjançant el
següent correu electrònic : trailroadrunnerscalafell@gmail.com

23.- DADES :

 Tota la informació de la cursa es podrà seguir per mitjà de les nostres xarxes
socials Instagram @trailroadrunners i Facebook /trailroadrunners.calafell i Web

www.trailroadrunners.com

 Telèfons d’emergència durant la cursa: 608231670

- 607915224
112