Reglamento

                              2ª MILLA URBANA 100% SOLIDARIA CONTRA EL CANCER INFANTIL DE CAMBRILS
Reglament

Article 1. LA PROVA.
El Dissabte 4 de setembre de 2021 es celebrarà la 2a Milla urbana Solidaria 100% Contra el Càncer Infantil #pelsvalents amb inici de les curses infantils a les 19:00 hores i les curses d’adults a les 19:30 hores sortida femenina i les 19:50 hores sortida masculina.
Es tracta d’una cursa de 1609 metres de 2 tombs al circuit.
L’objectiu de la cursa es la recaptar fons per al càncer infantil, en col·laboració amb la campanya solidaria de #pelsvalents i els fons aniran destinats al 100% al Hospital San Joan de Deu.
Enguany és la 2a edició que s’organitza la cursa des de l’Ajuntament de Cambrils i amb la col·laboració de l’entitat Esportiva local sense ànim de lucre CLUB MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA.


LES INSCRIPCIONS I EL CRONOMETRATGE EL PORTA A TERME ATHLETIC EVENTS.
Article 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.
La prova estarà limitada a 200 participants sumant totes les curses.
Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb cadira de nens, patins o similars.
• L’edat mínima per participar a la Cursa de Adults serà de 16 anys.
En cas dels menors de edat que vulguin participar, i serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a y de drets d’imatge que hauran de portar omplerta i signada el dia de la cursa.
Tindrem presència de Policia Local per al tall de carrers durant la prova esportiva que serà tancada al tràfic.
Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.


Article 3. ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS I PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’una assegurança d’accidents esportius segons la legislació vigent.

Article 4. HORARIS I RECORREGUT
Sortides Infantils:.
Es realitzaran des de les 19:00 hores.
Sortida MILLA Adults:
19:30: Sortida Femenina en un Calaix.
19:50: Sortida Masculina en un Calaix.


RECORREGUT
- La sortida serà des del carrer Artur Martorell en direcció al carrer Francesc Català Roca, girant a la dreta i baixant fins el vial, es girarà just abans del vial a mà esquerra i es pujarà al carrer Carrasclet pujant fins el carrer Artur Martorell on es girarà a mà esquerra en carrer Francesc Català Roca per començar la 2º volta.


Article 5. INSCRIPCIONS.
Les inscripcions es podran efectuar per TRAMITACIÓ ONLINE
Inscripcions Online a: www.athleticevents.net
Preus i terminis: Publicats a la web.
En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.


Article 6. OBLIGATÒRIETAT D’ANAR AMB EL DORSAL.
El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible.
En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal.


Article 7. RECORREGUTS i AVITUALLAMENTS:
Els recorreguts estan degudament senyalitzats. Tenim també organitzats als voluntaris de l’organització .
A la Milla Urbana Solidaria hi haurà avituallament a l’arribada (beguda, entrepà, fruita....)


Article 8. SERVEIS AL CORREDOR
S’oferirà servei de guarda-roba (pendent de protocols Covid).
No s’oferirà servei de dutxa a l’arribada.
Hi haurà un servei d’ambulància medicalitzada.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.
Tots els participants rebran la denominada bossa del corredor.
Les inscripcions donen dret a una samarreta d’obsequi. L’organització garanteix la talla de samarreta per a inscripcions realitzades fins del  24 de agosto de 2021.


Article 9. TROFEUS
Rebran trofeu:
GENERAL ABSOLUTA: (5 trofeus )
• Les 5 primeres Femenines.
• Els 5 primers Masculins.

PREMI Al RECORD DEL CIRCUIT

Premi de 30 Euros al record de la prova masculina (5:19) i al record de la prova femenina (5:48)


• PREMIS INFANTILS
• Rebran tots els participants una medalla de la cursa.


SORTEIG DE REGALS:
Entre tots els participants, al finalitzar les curses, es sortejaran regals gracies als sponsors de la prova esportiva.
Article 10. CLASSIFICACIONS, FOTOGRAFÍES I VÍDEO.
Les classificacions es penjaran al web www.athleticevents.net
Les fotografies i vídeo es publicaran a la pàgina oficial del la Milla www.athleticevents.net i també al Facebook del club organitzador Montepenarubia Costa Daurada (https://tinyurl.com/yz3cc7pl).


Article 11. DESQUALIFICACIONS.
Els responsables de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:
1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
2.- Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.
3.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 12. DRETS DE L’ORGANITZADOR.
L’organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.


Article 13. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ CONTRA LA COVID-19.
• Serà imprescindible descarregar i entregar personalment a la hora de la recollida del dorsal el Document Protocol Covid.
• Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva funció.
• L’organització designarà un responsable de seguretat o coordinador per poder fer complir les recomanacions descrites en aquest document.
• El personal de l’organització, àrbitres hauran de passar un control de temperatura abans de l’esdeveniment.
• Cada participant ha d’anar sol a les zones de control de temperatura, lliurament de dorsal, sortida..., per evitar aglomeracions.
• El participant ha de presentar-se a la competició amb l’equipament esportiu posat i si s’escau portar roba de recanvi per canviar-se al cotxe, en el cas que no hi hagi ni vestidors ni dutxes.
• Les sortides es faran amb zones amples i es faran calaixos de 2 metres d’amplada.
• En funció de la situació de la pandèmia, es realitzaran de 1-3 calaixos de sortida, separats amb distància de 1,5 metres aprox. situats en cons.
• Cal fer ús de la mascareta en el moment de la sortida i fins a un minut aproximadament després de sortir, Cal fer ús de la mascareta al avituallament de l’arribada.


Article 14. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES.
Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal
Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, al REGLAMENT ( UE ) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, l’informen que:
Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.
Així mateix, d’acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:
Athletic Events, S.L., cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents. En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a info.athleticevents@gmail.com
L’atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 15. RENÚNCIES I AUTORITZACIONS.
L’organització, no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació. Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment.
Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica. Els participants també autoritzen a l’organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició. Els participants autoritzen als organitzadors i al Club Montepenarubia Costa Daurada per ser informats de qualsevol esdeveniment esportiu relacionat amb curses a Cambrils.
L’organització, no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda roba.
L’atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre