Reglament

1.- L’Ajuntament de Roda de Berà, organitza conjuntament amb Fun Sports la V Trail Popular, que es celebrarà el proper 27 de maig de 2018.
 
2.- La cursa és oberta a totes les persones sense límit d’edat, sexe o nacionalitat. Els menors de 16 anys hauran de ser inscrits per seus autoritzats o amb una autorització paterna i amb la responsabilitat a carrec dels mateixos.
 
3.- La sortida i l’arribada seran al Carrer Esports  davant Camp de futbol de Roda de Berà.
 
4.- La distancia de la curses trail son de 4,8km, 10,8km.
 
5.- El preu de la inscripció es:
4,8km:
Del 1 de Abril del 2018 fins el dia 20 de maig de 2018: 10€
Del 21 de maig fins el 25 de Maig del 2016: 12€ 
11km:
Del 1 de Abril del 2018 fins el dia 20 de maig de 2018: 12€
Del 21 de Abril fins el 25 de Maig del 2018: 14€ 
 
Un cop realitzada la inscripció no es retornará en cap cas l'import de la inscripció. 
 
6.- L’inici de la curses serà a les 9:00h del matí la de 4.800m i a les 09:05 la cursa de 11km.
 
7.- PREMIS I CATEGORIES: (premis no acumutius)
Trofeu al primer atleta absolut Masculí i Femení. 
Trofeus als 3 primers classificats de cada categoria (Masculí i Femení)

Trofeu al primer atleta local Masculí i Femení (es considera atleta local qui viu i esta empadronat al municipi de Roda de Bera)
Trofeu a l'atleta més vetera que finalitza la cursa.

Categories:
SENIOR : 15 a 35 anys.
VETERA : 36 a 49 anys.
MASTER : 50 anys -  endavant
 
8.- Per participar a la prova és obligatori l'ús del dorsal.
 
9.- Les inscripcions a les curses s'hauran de fer per mitja d'inscripció ON LINE en la pagina WEB.
 
10.- Les inscripcions per les curses es tancaran el dia 25 de Maig de 2018 a les 16h o quan s’arribi a un total de 200 inscrits. No s’admetran inscripcions el dia de la cursa. L'organització es reserva el dret de fer qualsevol modificació pel correcte desenvolupament de la prova.
 
11.- La recollida de dorsals es el dissabte 26 de maig del 2018 de 16h a 18h davant del camp de futbol de Roda de Berà i el mateix dia de la cursa a partir de les 07:30 hores del mati i fins 30 minuts abans de l'inici :CAMP DE FUTBOL DE RODA DE BERÀ en el punt de sortida de la cursa.  
 
12.- El temps màxim per realitzar la prova serà de 1h30' la de 10,8km.
 
13.- Hi hauràn 3 avituallaments, líquid al km. 3,3 aproximadament, i al km. 6,8  i sòlid i líquid al finalitzar la cursa.
 
14.- Els atletes tindran a las seva disposició un servei de guarda-roba durant la cursa.
 
15.- L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol part del recorregut.
 
16.- Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa. La decisió de l’organització serà inapel·lable.
 
17.- Desqualificacions:
 
El servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:
 
A).- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
 
B).-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.
 
C).- L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament.
 
D).- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.
 
18.- Els organitzadors no es responsabilitzaran dels danys físics o morals que qualsevol participant pugui causar-ne o causar a tercers. Es responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements teòrics y pràctics necessaris per poder participar, aixi com el seu propi estat fisic.
 
19.- Pel simple fet de participar a la cursa, s’accepta la present NORMATIVA. Tot allò que no s’hagi previst serà resolt per l’organització.
 
20.- Tot participant a la cursa obtindrà una bossa amb obsequis, i samarreta tecnica conmemorativa. 
 Llegir més: https://trailrodadebera.webnode.cat/reglament/