Reglament

1.- L'Ajuntament de Roda de Berà, organitza conjuntament amb Fun Sports la I Cursa Popular de la Festa Major 2017, que es celebrarà el proper 26 d'agost del 2017. 

2.- La cursa és oberta a totes les persones sense límit d'edat, sexe o nacionalitat. Els menors de 16 anys hauran de ser inscrits per seus autoritzats o amb una autorització paterna i amb la responsabilitat a carrec dels mateixos. 

3.- La sortida i l'arribada seran al Carrer Esports davant Camp de futbol de Roda de Berà. 

4.- La distancia de la curses  son de 4,8km i 8,5km. 

5.- El preu de la inscripció es:

4,8km:

Del 28 de juliol del 2017 fins el dia 20 d'agost de 2017: 10€ 

Del 21 d'agost fins el 24 d'agost del 2017: 12€ 

8,5 km:

Del 28 de juliol del 2017 fins el dia 20 d'agost de 2017: 12€

Del 20 de Abril fins el 26 de Maig del 2016: 14€ 

Un cop realitzada la inscripció no es retornará en cap cas l'import de la inscripció. 

6.- L'inici de la curses serà a les 08:30h del matí la de 4.800m i la de 8,5km. 

7.- PREMIS I CATEGORIES: (premis no acumutius)

Trofeu al primer atleta absolut Masculí i Femení. Trofeus als 3 primers classificats de cada categoria (Masculí i Femení)

Trofeu al primer atleta local Masculí i Femení (es considera atleta local qui viu i esta empadronat al municipi de Roda de Bera)

Trofeu a l'atleta més vetera que finalitza la cursa.

Categories:SENIOR : 15 a 30 anys.VETERA : 31 a 49 anys.MASTER : 50 anys - endavant 

8.- Per participar a la prova és obligatori l'ús del dorsal. 

9.- Les inscripcions a les curses s'hauran de fer per mitja d'inscripció ON LINE en la pagina WEB. 

10.- Les inscripcions per les curses es tancaran el dia 26 de Maig de 2017 a les 16h o quan s'arribi a un total de 200 inscrits. No s'admetran inscripcions el dia de la cursa. L'organització es reserva el dret de fer qualsevol modificació pel correcte desenvolupament de la prova. 

11.- La recollida de dorsals es el dissabte 26 d'agost del 2017 de 16h a 18h davant l'ajuntament de Roda de Berà i el mateix dia de la cursa a partir de les 07:00 hores del mati i fins 30 minuts abans de l'inici : AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ en el punt de sortida de la cursa. 

 12.- El temps màxim per realitzar la prova serà de 1h30' la de 8,5km. 

13.- Hi hauràn 2 avituallaments, líquid al km. 3,3 aproximadament, i al km. 6,8 i sòlid i líquid al finalitzar la cursa. 

14.- Els atletes tindran a las seva disposició un servei de guarda-roba durant la cursa. 

15.- L'organització es reserva el dret de modificar qualsevol part del recorregut. 

16.- Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa. La decisió de l'organització serà inapel·lable. 

17.- Desqualificacions: El servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova: A).- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. B).-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet. C).- L'atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament. D).- L'atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l'organització. 

18.- Els organitzadors no es responsabilitzaran dels danys físics o morals que qualsevol participant pugui causar-ne o causar a tercers. Es responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements teòrics y pràctics necessaris per poder participar, aixi com el seu propi estat fisic. 

19.- Pel simple fet de participar a la cursa, s'accepta la present NORMATIVA. Tot allò que no s'hagi previst serà resolt per l'organització. 

20.- Tot participant a la cursa obtindrà una bossa amb obsequis, i samarreta tecnica conmemorativa.