Reglament

Article 1

8a Cursa i caminada amb La Marató de Tv3, dia 15-12-2019 a les 9:45 h. Amb una distancia de 6,5 km.  

Cursa puntuable pel V Circuit solidari del Tarragonés  5 km i 10 km.

Puntuació circuit solidari del Taragonés, 

Ho formen 4 curses solidàries al  Tarragonès.  :

17-02-2019  Cursa Aquum Spa La Pineda Platja ( Vila-seca)

09-06-2019   Cursa Solidària Aquopolis Costa Daurada 5 km i 10 km

03-08-2019   Cursa Solidària del Seguici  5 km

15-12-2019   Cursa per la Marató de Tv3 a Tarragona 6,5 km

Premi als 2 primers equips amb major participació sumant totes les curses de 5 km i 10 km en els 4 esdeveniments  solidaris.

1er premi :  550 € en xec regal a la botiga d'Athletic Events.  

2n premi :  350 € en xec regal a la botiga d'Athletic Events.

Entrada gratuïta per 1 dia als 2 primers equips al  aquum spa de la Pineda per a tots el participants del equip.    
El club Athletic Track  ( participa fora de concurs)   

Article 2

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. A la curas no es permetrà la participació amb cadira de rodes, cadira de nens, patins o similars. A la caminada de es pot participar amb cadira de nens i cadira de rodes..

L’edat mínima per participar a la cursa de 6,5 km és de 10 anys.  En cas de menors a al cursa o caminada, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra amb la aceptació del reglament.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil per la cursa i caminada i  d'una assegurança d'accidents esportiu segons la legislació vigent nomes per les persones participants i degudament inscrites.

El temps màxim per completar el recorregut de  la cursa  serà de 45' i de 1h. 30' per la caminada.     

Article 3                                                                   

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

Bikila Tarragona, Rambla. Francesc Macià 5.

http://www.athleticevents.net 

informació: info.athleticevents@gmail.com

Només es retornarà el preu de la inscripció en cas de lesió i presentant justificant mèdic  fins 7 dies abans de la cursa o caminada.  Preus i terminis publicats a la web.

Article 4

  El pitral ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà participar a la cursa o caminada sense dorsal molt visible.

 El cronometratge a la cursa es porta a terme mitjançant un sistema de dorsal/xip  de Athletic Events, enregistrant el temps  d'arribada. El dorsal/xip no és reutilitzable , es podrà deixar al punt d'arribada per facilitar la recollida selectiva del mateix.  

  L’atleta és responsable del seu dorsal / xip, i en cas de pèrdua abans de la cursa haurà de pagar un import de 3 € .   L’ús incorrecte del dorsal / xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El temps de la cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal / xip assignat i no ha estat manipulat incorrectament.

Article 5

 El recorregut del circuit  esta degudament senyalitzat.  Hi haurà  avituallament al circuit i a  l'arribada. Circuit mesurat  per Athletic Events.

La prova compta amb servei de guarda-roba i servei d’ambulància.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

Article 6

Premis  a la cursa de 5 km i 10 km :

Als 5 primers de la general masculina i femenina. 

Als 1r  classificat i 1a classificada local.

Article 7

Les classificacions i les fotos  de la cursa es publicaran a la web:

http://www.athleticevents.net  el més aviat possible.

Article 8

Desqualificacions:

El responsables de la organització estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complert.

3.- L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament.

4.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 9

L'organització disposa d'assegurança d'accident esportiu per a cada participant. En  

cas d'accident esportiu durant la cursa és obligatori , en primer lloc, comunicar-ho a l'organització perquè la companyia d'assegurances es faci càrrec de les despeses sanitàries i en segon lloc,  s'haurà de presentar el parte a l' hospital obligatòriament. 

Article 10

La organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

En cas de suspensió de la cursa per causes climatològiques o per causa de força major aliena a l' organització, es lliurarà la bossa-regal als participants  peró no es retornarà l'import de la inscripció. 

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s’haurà d’adjuntar la quantitat de 40 €. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que l’esmenta’t comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest procés podrà ésser desqualificat.  

Article 11

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem en el seu coneixement que la titular del domini https://athleticevents.net és Athletic Event, s.l. amb n.i.f. B55554406, amb domicili a la Avda. Rambla Francsc Macià 5 local 1, 43005 Tarragona  i email de contacte info.athleticevents@gmail.com.   Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2648, Foli 8, Full T-43317 Inscripció 1a.                      
Athletic Events, s.l., com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
A l'efecte del que preveu la LOPD, Athletic Events, s.l. li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d'informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari; informar-li sobre els productes i serveis que ofereix aquesta empresa, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic; realitzar totes aquelles activitats pròpies de Athletic Events, s.l.  pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web o qualsevol una altra informació comercial de l'empresa.
Athletic Events, s.l. mitjançant asterisc (x) en les casella corresponent del formulari de inscripció, li informa d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant què dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l'Usuari atorga el consentiment inequívoc a Athletic Events, s.l.  perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, Athletic Events, s.l. està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i a l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats. Athletic Events informa al usuari que les seves dades nomes seran cedides al club o entitat organitzadora i per un termini màxim de 5 anys.

Athletic Events, S.L. ,  cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athletic.events@gmail.com.

Article 12

  La organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

 Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica.  Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.

La organització, no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda roba.

   L'atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre