Reglament

Article 1

7a Cursa Aquum Spa La Pineda Platja 5 km, 10 km i curses infantils.

Data : 18-02-2017   Curses 5 km, 10 km i curses infantils

Cursa puntuable pel IV Circuit solidari del Tarragonés  5 km i 10 km.

Puntuació circuit solidari del Taragonés 5 km i 10 km.

Ho formen 4 curses solidàries al  Tarragonès.  :

18-02-2018  Cursa Aquum Spa La Pineda Platja ( Vila-seca)

10-06-2018   Cursa Solidària Aquopolis Costa Daurada 5 km 

05-08-2018   Cursa Solidària del Seguici  5 km

16-12-2018   Cursa per la Marató de Tv3 a Tarragona 5 km

Premi als 2 primers equips amb major participació sumant totes les curses de 5 km i 10 km en els 4 events solidaris.

1er premi :  600 € en xec regal a la botiga d'Athletic Events.  

2n premi :  400 € en xec regal a la botiga d'Athletic Events.

Entrada gratuïta per 1 dia als 2 primers equips al  aquum spa de la Pineda i al Aquopolis Costa daurada per a tots el participants del equip.    
El club Athletic Track  ( participa fora de concurs)   

Article 2

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb cadira de rodes, cadira de nens, patins o similars i tampoc amb gossos.

L’edat mínima per participar al circuit urbá de 5 km és de 10 anys i de 12 als 10 km.  En cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i d'una assegurança  d'accidents esportiu segons la legislació vigent.   

El temps màxim per completar el recorregut de 10 kms serà de 1h. 15'.    

Article 3                                                                   

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

Athletic Events , Rambla. Francesc Macià 5 local 1.

http://www.athleticevents.net  

informació: info.athleticevents@gmail.com

Preus i terminis publicats a la web.

Solament es retornarà el preu de la inscripció en cas de baixa mèdica i comunicant-lo com a més tard  abans del dia 12 de febrer de 2018.

Article 4

  El pitral/ xip ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense pitral.

 El cronometratge a la cursa de 5 km i 10 km es porta a terme mitjançant un sistema de dorsal/xip  de Athletic Events, enregistrant el temps de sortida i d'arribada. El dorsal/xip no és reutilitzable , es podrà deixar al punt d'arribada per facilitar la recollida selectiva del mateix.   

  L’atleta és responsable del seu dorsal / xip, i en cas de pèrdua abans de la cursa haurà de pagar un import de 3 € .   L’ús incorrecte del dorsal / xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El temps de la cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal / xip assignat i no ha estat manipulat incorrectament.

Article 5

 El recorregut del circuit  esta degudament senyalitzat.  Hi haurà  avituallaments   a l'arribada. Circuit mesurat  per Athletic Events.

La prova compta amb servei de guarda-roba  i servei d’ambulància.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

Article 6

PREMIS

Als 5 primers classificats de la general masculina i femenina als 5 km.

Als 5 primers classificats de la general masculina i femenina als 10 km.  

Al  1r i 1a classificats locals  al 5 km i 10 km ( no acumulables)

A les curses infantils :

Als 3 primers classificats masculí i femení de cada categoria.

Article 7

Les classificacions de la cursa es publicaran a la web:

http://www.athleticevents.net  el més aviat possible.  

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s’haurà d’adjuntar la quantitat de 40 €. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que l’esmenta’t comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest procés podrà ésser desqualificat.   

Article 8

Desqualificacions:

El servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament.

4.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 9

La organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

En cas de suspensió de la cursa per causes climatològiques o per causa de força major aliena a l' organització, es lliurarà la bossa-regal als participants  peró no es retornarà l'import de la inscripció. 

L'organització disposa d'assegurança d'accident esportiu per a cada participant. En  cas d'accident esportiu durant la cursa és obligatori , en primer lloc, comunicar-ho a l'organització per omplir el imprès d'accident perquè la companyia d'assegurances es faci càrrec de les despeses sanitàries i en segon lloc,  s'haurà de presentar obligatòriament copia del mateix imprès a l' hospital.

Article 10

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de         desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament  inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d'acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Athletic Events, S.L. ,  cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athleticevents@gmail.com  

   L'atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 11

  La organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

 Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica.  Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, any de naixement,  fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.

La organització, no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda roba.

   L'atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.