Reglament

CATEGORIES CANICROSS ( Reglament al circuit de les curses de muntanya de les Terres de l'Ebre )

4.- PARTICIPANTS I CATEGORIES 4.1

La participació a les proves del calendari del Circuit s’ajustarà a les condicions de convocatòria de cadascuna d’elles.

4.2 Podran participar aquells esportistes que estiguin en possessió de la corresponent llicència de competició vàlida per a la temporada en curs. En cas de no ternir-ne, l’organització els hi ha de proporcionar una de provisonal.

4.3 Puntuaran per al circuit de canicross tots aquells esportistes que estiguin en possessió de la llicència de competició oficial o temporal.

4.4 Les categories descrites a l’Article 

4.5 d’aquest reglament, admeten la participació a partir dels 16 anys. Els participants menors d’edat hauran de presentar una autorització paterna al recollir el dorsal.

4.5.- Independentment de les normes de cada cursa, al Circuit de canicross de les Terres de l’Ebre s'estableixen les següents categories (masculines i femenines):

4.5.1.- Cadet: entre 15 i 17 anys.

4.5.2.- Junior: entre 18 i 20 anys.

4.5.3.- Absoluta: participants de més de 21 anys distribuïts amb les següents subcategories:

4.5.3.1.- Sub-23: participants de 21, 22 I 23 anys.

4.5.3.2.- Senior: entre 24 i 40 anys.

4.5.3.3.- Veterà: entre 41 i 50 anys

. 4.5.3.4.- Master: participants de més de 50 anys A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de març de l’any en que comença un circuit.

5.- GOSSOS

5.1 S’admet la participació de totes les races de gossos, sempre i quan estiguin en bona forma física i superin el control veterinari obligatori.

5.2 Els gossos participants hauran de tenir com a mínim 1 any i un màxim de 10 anys d’edat el dia de la cursa, tenir les vacunacions obligatòries al corrent (degudament segellades i signades per un veterinari col·legiat) i dur implantat el microxip obligatori. 

Tot el reglament a :  www.circuitebre.cat

Reglament canicroos en pdf :http://www.circuitebre.cat/bundles/circuitapp/doc/REGLAMENT%20CANICROSS%20Circuit%20TTEE%202016_2017.pdf?5d7e69feaaa772d28b8d09a4d14512686f6a7ddb