Reglament

CURSA DE TARDOR. ALTAFULLA
Reglament:

1.- La cursa tindrà lloc el dia 1 de novembre de 2020, amb sortida a partir de les 9,30 h des de l’Ermita de Sant Antoni d’Altafulla. La sortida i l’arribada es realitzen des del mateix lloc.

2.- Es respectarà la normativa aplicable en el moment de la cursa, i per tant aquest reglament és susceptible de canvis d’última hora en funció de la situació sanitària del moment. La cancel·lació de la prova per força major dóna dret al retorn de l’import de la inscripció.

3.- Oberta a tothom major de 16 anys (nascuts a l’any 2004 i anteriors) que accepti aquest reglament. Està prohibida la participació amb mascotes, pals o qualsevol element que pugui perjudicar la resta de participants. Els menors d’edat hauran de dur una autorització signada per part del pare/mare/tutor.

4.- La distància de la cursa és de 7,5 km aproximadament. La prova discorre per diferents tipus de superfície, la major part per camins i senders. El recorregut és sensiblement diferent a anys anteriors. La cursa estarà senyalitzada durant tot el recorregut.

5.- Es disposarà d’una àrea tancada restringida per a corredors/es en la zona de sortida. L’accés d’aquesta àrea serà limitat a corredors/es i organització, amb la qual cosa els/les acompanyants i públic no hi tindran accés. A l’entrada de la zona restringida es mesurarà la temperatura de tot el personal i es disposarà de gel hidroalcohòlic. No es permetrà l’accés a un/a participant amb febre, tenint dret aquesta persona al reemborsament dels diners abonats. A l’interior de la zona restringida els participants tindran espai suficient per poder respectar la distància de seguretat.

6.- Es realitzarà cronometratge amb xip. La sortida serà esglaonada, en grups de 2 persones, cada 10 segons. L’ordre de sortida serà per temps teòric, de millor a pitjor. El temps orientatiu es donarà per part del participant en el moment de la inscripció.

7.- Es demana als participants de facilitar els avançaments durant la cursa en els trams més estrets. El/la corredor/a que ve de darrera tindrà preferència si demana pas.

8.- Es disposarà d’avituallament al final de la cursa, en la zona restringida.

9.- L’ús de mascareta només deixa de ser obligatori en el moment en que es practica esport o es pren l’avituallament. L’incompliment d’aquestes mesures poden dur a la descalificació del/la participant, sense dret a recuperar l’import del dorsal.

10.- Hi haurà servei d’ambulància.

11.- No hi haurà servei de guarda-roba. Es pot deixar material en la zona restringida de corredors/es, on cada persona disposarà d’un espai propi, corresponent al seu dorsal.

12.- Una vegada finalitzada la prova, tindran dret a premi els 3 primers classificats absoluts, tant en categoria masculina com femenina, així com el 1r i 1a classificats dels Atletes d’Altafulla. Els premis no són acumulables. Els premis es donaran a l’interior de la zona restringida un cop acabada la prova. Es disposarà dels resultats de forma electrònica.

13.- Hi haurà samarreta de record per tots/es els participants.

14.- Les inscripcions es podran fer per internet a www.athleticevents.net

15.- El període i preu de la inscripció per a la cursa és el següent:
Del 5 d’octubre al 20 d'octubre: 13€
Del 21 al 29 d'octubre: 15€
El mateix dia de la prova (si queden dorsals i sense l'obsequi de la samarreta): 15€. En aquest cas s’acceptarà només l’import exacte. No es tornarà canvi.
De totes les inscripcions 1€ anirà destinat a l'Associació de Nens i Nenes amb Transplantament Hepàtic (Aninath). També podeu fer una aportació voluntària de 10€ amb el dorsal 0.

La inscripció quedarà tancada als 150 participants.

16.- L’organització declina tota responsabilitat per danys i perjudicis o lesió que els participants puguin patir o causar a tercers i es reserva el dret a utilitzar les imatges resultants dels participants el dia de la cursa per a la seva utilització en esdeveniments posteriors si ho considera necessari

17.- Pel fet de participar s’accepta el present reglament i s’assumeix el risc de la pràctica esportiva no federada d’acord amb la legalitat vigent. Tot allò que no estigui establert queda sota la decisió de l’organització

18.- Drets d’imatge: El sol fet d’inscriure’s a la Cursa de Tardor 1 de Novembre d’Altafulla, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants, adults o menors. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst"


Organitzen: Atletes d’Altafulla i Ajuntament d’Altafulla