Reglament

Reglament de les curses i la marxa

 

Article 1

El diumenge 1 d’octubre es celebrarà  la 2n Cursa Solidària 5KM/10KM a l’Arboç, per un circuit urbà.

Es tracta d’una activitat competitiva amb CRONOMETRATGE XIP. El cronometratge el portarà a terme l’empresa Athletic Events Crono.

També es realitzarà una Marxa solidària de 5KM i CURSES INFANTILS. Aquestes dues modalitats SÓN NO COMPETITIVES.

Les curses infantils serán gratuïtes i aquells que vulguin fer una aportació d’un aliment, el mateix dia de la cursa hi haurà una carpa per poder fer l’entrega. Aquestos serán donats al Banc d’aliments de l’Arboç.

Article 2

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb patins o similars.

L’edat mínima per participar a les curses 5km/10km és de 12 anys. En cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra.

Els menors de 6 anys podran participar a la marxa de forma gratuïta. Acompanyats sempre per un adult inscrit. Aquestos no rebran bossa del corredor.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i d'una assegurança d'accidents esportiu segons la legislació vigent.   

Article 3

TOTES LES SORTIDES SERAN DESDE LA PLAÇA DE LA VILA

Sortida de la Marxa: a les 9:15h.   /   Sortida de les curses 5KM/10KM: sortida conjunta a les 10:00h.

Sortida de les curses infantils: a les 11:30h.

Categories de curses infantils:  de 3 a 5 anys / de 6 a 8 anys / de 9 a 11 anys.

El temps màxim per completar el recorregut dels 5 km, 10 km i la marxa  serà de 1h i 30min.

Article 4                                                                   

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

  1. Casa de Cultura. Carrer major 37. L’Arboç.  

2. Inscripcions Online a:      www.athleticevents.net  

Inscripcions presencials curses infantils : al PIJ de la Casa de Cultura ( cr. Major , 37). Tambè inscripcons presencials el mateix dia de la cursa fins a les 10:30 h.  

Preus i terminis publicats a la web i cartells.

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Article 5

El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal.

Article 6

El recorregut del circuit  està degudament senyalitzat. Hi haurà  avituallaments líquids al km 5 i a l'arribada. Circuit mesurat  amb rellotge GPS GARMIN.

La prova compta amb servei de guarda-roba, vestidors, dutxes. El guarda-roba estarà ubicat a l’Auditori de la Casa de Cultura. Els vestidors i les dutxes de la Piscina Coberta Municipal.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

Article 7.   OBSEQUI ALS PRIMERS EN ARRIBAR

 -Trofeig als 3 primers classificats de la general  masculina i femenina  cursa  5km i de 10km:

- Trofeig als 3 primers clasificats  locals masculí i femení  a la cursa cursa 5 km i 10 km ( acumulatius )

- Trofeig al 1r i 1a classficats en les categories ;  Senior 30, Màster 40, Màster 50 i Màster 60 ( no acumulatius)  a la cursa 5 km i 10 km.

- També hi haurà trofeu per a l’atleta més jove i més gran de la Cursa 5km / 10km i el més gran.

Obsequi de medalles per a tots/es participants a les curses infantils.

 

Article 8.  Desqualificacions:

El responsable de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. / 2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet. 3.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

 

Article 9. L’organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

 

Article 10.  Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament  inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d'acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Athletic Events, S.L. ,  cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athleticevents@gmail.com  

L'atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

 

Article 11.  La organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica.  Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.

Els participants autoritzen als organitzadors i al Club Esportiu l’Arboç per ser informats de qualsevol esdeveniment esportiu relacionat amb curses i/o caminades realitzades al municipi de l’Arboç.

La organització, no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda roba.