Reglamento

Reglament de la caminada i cursa. DIUMENGE, 8 D’ABRIL de 2018

Article 1 El diumenge 8 d’abril de 2018 es celebrarà la 3ª Caminada / Trail d’iniciació Solidària de l’Institut de l’Arboç, pels paratges de la Ruta 4 de Rutes de l’Arboç. Es tracta d’una activitat SENSE CRONOMETRATGE i NO COMPETITIVA.

Article 2 Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb, cadira de nens, patins o similars. L’edat mínima per participar a la Trail d’iniciació és 12 anys. En cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a. Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’una assegurança d’accidents esportius segons la legislació vigent.

Article 3 Sortida de la caminada i de la TRAIL: sortida conjunta a les 10:00 h. El temps màxim per completar el recorregut serà de 2,5h.

Article 4 Les inscripcions es podran efectuar presencialment a: 1. Casa de Cultura. Carrer major 37. L’Arboç. 2. Institut de l’Arboç. Carrer Pompeu Fabra, s/n. L’Arboç. Inscripcions Online a: www.athleticevents.net Informació: info.athleticevents@gmail.com Preus i terminis publicats a la web i cartells. En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Article 5 El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible. En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal. La caminada / trail és una activitat SENSE CRONOMETRATGE i NO COMPETITIVA. El temps de la cursa no serà enregistrat.

Article 6 El recorregut del circuit està degudament senyalitzat. Hi haurà avituallaments a meitat del circuit i a l'arribada. Circuit mesurat pel Departament d’Educació Física. La prova compta amb servei de guarda-roba, vestidors i dutxes. L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.

Article 7 OBSEQUI ALS PRIMERS EN ARRIBAR Als 3 primers de la general masculina i femenina. Rebran una inscripció gratuïta per a la 3ª CURSA CONTRA EL CÀNCER a l’ARBOÇ, el proper 7 d’octubre de 2018. Als 3 primers alumnes de l’institut de l’Arboç en arribar, categoria masculina i femenina. Rebran una inscripció gratuïta per a la 3ª CURSA CONTRA EL CÀNCER a l’ARBOÇ, el proper 7 d’octubre de 2018.

Article 8 No es publicaran classificacions perquè és una cursa no competitiva.

Article 9 Desqualificacions: Els responsables de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova: 1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. 2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet. 3.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 10 L’organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

Article 11 Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informen que: Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l. Així mateix, d’acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem: Athletic Events, S.L. , cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents . En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a info.athleticevents@gmail.com L’atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 12 L’organització, no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causarne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació. Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment. Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica. Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició. Els participants autoritzen als organitzadors i al Club Esportiu l’Arboç per ser informats de qualsevol esdeveniment esportiu relacionat amb curses i/o caminades realitzades al municipi de l’Arboç. L’organització, no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda roba. L’atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.